fredag den 29. maj 2015

Landbrug der efterligner naturen

I økologisk landbrug bruges husdyrgødning istedet for kunstgødning, man anvender ikke pesticider. Kløver og græs spiller en vigtig rolle som del af sædskiftet, bla. for at holde markerne frugtbare. Men der findes også former for landbrug, der endnu mere ambitiøse. Man søger at gøre landbruget så naturligt som muligt. Permakulturbevægelse tager f.eks. skridtet videre og laver såkaldte skovhaver, hvor træer, buske, flerårige stauder, urter, grøntsager og husdyr er integreret i et samlet system. Tanken er at efterligne et naturligt økosystem som f. eks en skov, for i skoven er det fyldt med liv uden brug af traktor, gødning og lugning. Udfordringen ligger i at designe en skovhave hvor produktion af fødevarer på større skala kan realiseres. Det er interessant koncept, som kan inspirere med sin alternative og naturlige tilgang.

På Krogerup Avlsgaard er vi interesseret i at prøve nogle permakulturprincipper og bl.a. heraf opstod projektet om "fladekompost".

Forskellige plantematerialer bliver fordelt omkring planterne som bunddække. Bunddækket skal efterligne det bunddække man ser i en skov. I naturen finder man generelt kun større arealer bar jord i en ørken. Derfor må et bunddække være en naturlig ting og vi antager, at det derfor er godt for jorden, planterne og dyreliv. Rent intuitivt giver det god mening, at flere dyr trives i en jord dækket med plantemateriale, end en bar udtørret og kompakt jord.

I forbindelse med bevaringen af plantermateriale fra Gensamlinge og projekt fortiden frø-fremtidens mad, har vi valgt at bruge netop disse metoder med jorddække for at lærer hvad der virker bedst også på den lange bane. På billedes ser fler af de 11 typer peberrod og 19 typer jordskokker der er eller skal dækkes med forskellige typer plantemateriale. Begge typer kloner skal stå på gården i mindst 5 år, så renholdelse og plantesundhed er vigtige parameter.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar