fredag den 29. maj 2015

Alternative dyrkningsmetoder - fladekompost

Peberrod og jordskokker indgår som en del projektet om fortidens frø, men de indgår også i en serie af eksperimenter med såkaldt fladekompost. Fladekomposten består i at man fordeler plantemateriale ud over den bare jord rundt om planterne. I forsøget vil vi teste om det et dække af plantemateriale kan holde ukrudt nede og dermed reducere arbejdet med at luge. Dernæst formoder vi at dækket beskytter jorden mod vind og sol. Det er med til at holde på fugten og mindske erosion. Tilsammen burde det skabe en mere frugtbar jord med højere biodiversitet af regnorme og andet liv. Fladekomposten er samtidig en madpakke af næringsstoffer som, i takt med at det nedbrydes, frigiver næringsstoffer til afgrøderne.

Der er mange fordele ved at have et bunddække, men spørgsmålet er om det kan betale sig tidsmæssigt, økonomisk og evt. smagsmæssigt i forhold til at luge på traditionel vis. Derfor laver vi  en række forsøgsparceller. Vi tester forskellige plantematerialer som f.eks. halm, tang og tagrør, og sammenligne med parceller uden et dække. På billedet ses peberrod med at bunddække af tagrør.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar