tirsdag den 2. april 2013

Løgsnak


Rijnsburger Idol

I Aarstidernes nyhedsbrev for uge 14 skrev jeg et indlæg omkring mit interview med Rijnsburger Idol.

Interview med Rijnsburger Idol  
Jeg mødes med Rijnsburger Idol i Aarstidernes frokoststue på en smuk, solbeskinnet vinterdag på Barritskov.
Rijnsburger Idol er et flot, dansk spiseløg, som for en menneskealder siden oplevede udbredt popularitet hos gartnere og landmænd over det ganske land. Senere levede Rijnsburger Idol et tilbagetrukket liv, hovedsaligt hos NordGen i Alnarp i Sverige før han kom til Barritskov.

Hvad bringer dig til Barritskov?
Jeg kom her som frø med nogle tusind andre i begyndelsen af 2012 for at deltage i et projekt, der hedder “Bæredygtig udnyttelse af gamle frøformerede danske løg og porresorter”, hvor mange forskellige gamle, danske løg og porresorter dyrkes i forsøgsparceller her. Forskere fra Agrotek indsamler oplysninger om vores sundhed, udbytte og hvordan vi klarer os.  Det Danske Landbrugsmuseum, Gl. Estrup er også involveret og har endda taget os med I deres kogebog Dansk Madhistorie fra Fortid til Nutid.

Vi modtager mange besøgende i marken og ind imellem er vi med på menuen ved Aarstidernes  forskellige begivenheder her på Barritskov. Det har virkelig været en fantastisk oplevelse at se så mange gamle Allium-venner samlet på ét sted.  Umiddelbart kan du måske ikke se det, men vi er meget forskellige fra hinanden.  Sidste år var vi 14 forskellige løgsorter og 31 porresorter. I år bliver vi 13 løgsorter og 19 porresorter, så nogle af sidste års sorter kom ikke med i 2013.

Du anses for at være et gammelt dansk løg, men dit navn klinger ret fremmed. Du har også tilbragt megen tid i Sverige. Er det noget du vil fortælle om?
Gerne. Rijnsburger er et område i Holland, hvor mine forfædre stammer fra. Ingen ved nøjagtigt, hvornår vi kom til Danmark, men vi har været her i utallige generationer.  Hver generation har tilpasset sig yderligere til det danske klima og dyrkningsforholdene  her. Desværre dyrkes vi ikke så meget mere, men heldigvis er vi ikke blevet glemt. Da jeg var frø boede jeg flere år i en fryser ved minus 15 grader hos NordGen i Sverige. Jeg plejer at sige, at det var en kold og tryg periode i mit liv. NordGen eller Nordisk Genresursecenter er en fælles nordisk institution under Nordisk Ministerråd, som har ansvar for bevaring og bæredygtig udnyttelse af genetiske ressourcer af husdyr og kulturplanter indenfor land-, have- og skovbrug. 

Hvad er dine planer for fremtiden?
Personligt håber jeg at blive til noget særligt en dag – måske i en fransk løgsuppe (latter). Hvis jeg er rigtig heldig bliver jeg udvalgt til avl og får lov at lade mine gener gå videre til endnu en generation, men hey, der er hård konkurrence. Måske er nogle af mine kvaliteter igen oppe i tiden. Det kunne være fedt.

Chris Russell
Ingen kommentarer:

Send en kommentar